Sterker uit een Burn-out

Van burn-out naar loopbaanfitheid

Het is druk op het werk. Iedereen loopt op z’n tenen. Maar Els ziet er de laatste tijd wel heel erg moe uit. Ze is ook ongeduldig en laatst hoorde u dat ze iemand afsnauwde. Zo kent u haar niet. Tijdens een overleg vraagt u of het wel goed met haar gaat. Ze barst in huilen uit. "Ik trek het gewoon niet meer," zegt ze. "Ik ben zo verschrikkelijk moe."

Wat is burn-out eigenlijk? Burn-out is een uitputtingsreactie van lichaam en geest op een jarenlange periode van hoge werkdruk, stressvolle werkomstandigheden of thuissituatie. Iemand met burn-out heeft jarenlang roofbouw gepleegd op zichzelf, waardoor zijn accu uiteindelijk is leeg geraakt. En hij had het zelf niet in de gaten. Natuurlijk, hij was wel moe, maar hij dacht: als ik nog even wat harder werk, dan …

Hoe herkent u burn-out? Mensen met burn-out kunnen zich meestal niet goed meer concentreren, ze vergeten afspraken, lijken niet meer gemotiveerd en er komt weinig uit hun handen. Vaak zijn ze ongeduldig en kortaf. Ook zijn mensen met burn-out meer vatbaar voor ziekte en duurt hun herstel langer. Dat komt doordat hun immuun-systeem door de chronische stress is aangetast.

 

Praktische aanpak is meest effectief. In een traject bij A-Pro-Pos Coaching verdiept de medewerker zich vooral in de vragen ‘wat kost me nu zoveel energie?’ en ‘waar krijg ik energie van?’. Het is essentieel dat de medewerker de signalen van een burn-out leert herkennen en er een gewoonte van maakt om daar adequaat op te reageren.

Reacties van cliënten:
"Ik heb geleerd dat niet alles perfect hoeft te zijn."
"Ik durf nu nee te zeggen zonder me schuldig te voelen."
"Als ik merk dat ik vergeetachtig word, las ik extra pauzes in. "
"Ik kan me beter concentreren."
"Ik heb geleerd om tussen de bedrijven door gewoon even te ontspannen."
"Ik ruim nu weer tijd in voor mijn vrienden en hobby’s."

 

A-Pro-Pos Coaching     Mr. Eve van Dijk     06-44 69 69 86     info@a-pro-pos.nl