Intervisie: leren van je vakgenoten

Intervisie voor Human Resource Managers
Als Human Resource Manager kunt u zich soms behoorlijk eenzaam voelen in uw functie. Misschien is intervisie dan iets voor u. A-Pro-Pos Coaching biedt deelname aan een intervisiegroep met vakgenoten van verschillende organisaties.

Wat is intervisie?
Intervisie (ook wel intercollegiaal consult genoemd) is een werkvorm waarbij professionals regelmatig bij elkaar komen om volgens een bepaalde methode elkaar te adviseren met betrekking tot werksituaties.

Werkwijze
De bijeenkomsten verlopen volgens een vaste structuur. Casusinbreng, Vragenronde, Analyse en Adviesronde, Actieplan en Evaluatie. Een facilitator begeleidt het groepsproces, maar houdt zich buiten de discussie. Een intervisiegroep is een veilige setting om in alle openheid soms gevoelige problemen te bespreken.

Wat levert intervisie op?
Deelnemers aan intervisie leren van elkaar. Dat vergroot hun professionaliteit en werkt buitengewoon motiverend. Dit maakt intervisie tot een aantoonbaar effectieve werkvorm.

 

Wanneer is intervisie zinvol?
Overweeg intervisie als u:

  • regelmatig met beroepsgenoten wilt praten over lastige werksituaties
  • uw eigen missie en visie als professional (weer) helder wilt krijgen
  • graag inspiratie wilt opdoen
  • vaardigheden wilt aanscherpen, zoals open en neutraal vragen stellen, actief en objectief luisteren, samenvatten en spiegelen

Begeleiding van intervisie
A-Pro-Pos Coaching ondersteunt u bij het opzetten en begeleiden van een intervisiegroep. Na zes à acht begeleide bijeenkomsten kan de groep ervoor kiezen om zelfstandig verder te gaan.

 

A-Pro-Pos Coaching     Mr. Eve van Dijk     06-44 69 69 86     info@a-pro-pos.nl