Werkwijze

Personal Coaching

Kennismakingsgesprek

Elk traject begint met het kennismakingsgesprek. In het kennismakingsgesprek wordt de coachvraag beschreven. Er wordt bekeken of A-Pro-Pos Coaching de juiste begeleiding kan bieden. En het belangrijkste is dat er een basis van vertrouwen is.

Coachvraag

Uitgangspunt van het coachtraject is uw coachvraag. Aan de hand van deze vraag wordt het doel geformuleerd en wordt het trajectplan op gesteld

Contract

In het contract worden zaken geregeld, zoals de duur van het traject, het aantal en de frequentie van de gesprekken, de plaats en de investering.

Huiswerk

Tussen de sessies door wordt aan opdrachten gewerkt.

Evaluatie

Meestal vindt er drie maanden na de laatste sessie nog een terugkomsessie plaats.

Coachmethodieken

De meest gebruikte methodieken zijn : visualisaties, opstellingen, voice dialogue, tekenen, schrijven, ontspanningsoefeningen, kwaliteitenspel van Daniel Ofman, The Work van Byron Katie, De zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey en de Creatiespiraal van Marinus Knoope en wandelcoaching.

Met groepen werk ik met het Succesmanagementspel.

Beroepscode

A-Pro-Pos Coaching is aangesloten bij de NOBCO en onderschrijft haar Ethisch Code- en Klachtenreglement.

 

A-Pro-Pos Coaching     Mr. Eve van Dijk     06-44 69 69 86     info@a-pro-pos.nl